הסעות נכים

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

הסעות נכים ומוגבלי תנועה באמצעות כלי רכב המיועדים לכך.