בטיחות
בטיחות

חברת י.ק שרותי תחבורה שמה לעצמה את להיות סממן מוביל בנושא הבטיחות ולתת דוגמא לשאר החברות בתחום ההסעות .

בחברת י.ק שרותי תחבורה רואים את נושא הבטיחות כערך עליון על מנת שתוכל להסיע את לקוחותיה בבטחה .
חברת י.ק שרותי תחבורה עומדת היום בכל הסטנדרטים והתקנים הקיימים .

קצין בטיחות  –חברת י.ק שרותי תחבורה מעסיקה קצין בטיחות  אשר כל תפקידו הוא לשמור על תפקוד תקין ושותף של רכבי החברה ותפקוד תקין של נהגי החברה .
חובתו של קצין הבטיחות היא להתעדכן בכל תקנה ,חוק חדש,תקן חדש שיצא וליישם אותו בחברתנו . בנוסף לכך קצין הבטיחות עורך לכל רכבי י.ק שרותי תחבורה בדיקה חודשית ולאחר מכן אישור בכתב מקצין הבטיחות אם לא נמצאו ליקויים.

טיפול חודשי ברכבים  –אחת לחודש עובר כל כלי רכב בחברה ביקורת בטיחותית ,טכנית על ידי מכון מורשה ממשרד התחבורה.

נהגים תהליך קבלת נהג לחברת י.ק שרותי תחבורה הוא מהמחמירים ביותר נבדק אם ישנו רישום פלילי בעברו של הנהג ,כמובן שנהג בעל עבר פלילי לא יועסק בדיקה של גילון רישום עברות תנועה.
בדיקה של רישיונות נהיגה בתוקף .
כל נהג אשר מעניין לעבוד בחברת י.ק שרותי תחבורה בנוסף להצגת רישיונות מתאימים יידרש לעבור טסט פנימי שמבצעים קציני הבטיחות של החברה.

חוברת נהלי בטיחות – ברשות כל נהג נמצאת חוברת נהלי הבטיחות של החברה.
ישנו מעקב שוטף ובזמן אמת על כל נהג כך שבשנייה שנהג חרג מכללי הבטיחות מגיע מידית התראה לחדר הבקרה ותינתן תגובה במקום.
בנוסף על כל רכב חברה של י.ק שרותי תחבורה ישנו מספר טלפון שניתן להתקשר ולהודיע על נהג שנוהג בצורה פזיזה ומסוכנת .
כל נהגי החברה וקציני הבטיחות מחויבים לעבור אחת לחצי שנה קורס רענון נהיגה וכנסים רלוונטיים בתחום.
בכל רכב מותקנת "קופסה שחורה" המאפשרת פיקוח צמוד על התנהגות הנהג.נהגים מצטיינים ב י.ק שרותי תחבורה זוכים לתגמול.

תקנים ואישורים
חברת י.ק שרותי תחבורה פועלת על פי כל התקנים והאישורים הדרושים ואף יתרה מכך:
רישיון עוסק מורשה .
רישיון לניהול עסק.
רישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות באוטובוסים.
כתב מינוי קצין בטיחות.